И през 2022 г. продължава усилена работа за старта на Зеления ринг на София.

Назад

И през 2022 г. продължава усилена работа за старта на Зеления ринг на София.

И през 2022 г. продължава усилена работа за старта на Зеления ринг в София. Проектът на Столична община е на прага на реализацията, след като идейният проект на Зеленото трасе вече е одобрен от Експертен съвет.Както е известно първият участък на екотрасето е от район Изгрев - гара Пионер, през Цариградско, покрай Арена Армеец и до ВТУ "Т. Каблешков", бившето ПЖИ, в Слатина. За проекта са помогнали от Софияплан и сдружението Велоеволюция.

Първата фаза от процеса на работа включва цялостен анализ на трасето на бъдещия линеен парк по отношение на собствеността, застрояването, демографията, пешеходната достъпност, връзките с велотрасета, дървесните масиви и други. Информацията от изследването ще бъде обобщена в онлайн карта, която да послужи на Столична община при реализацията на концепцията. Картата ще се допълва и надгражда с информация и в следващите етапи на проучванията. 

По време на втората фаза ще се навлезе в детайлно изследване на отделните отсечки, оформящи трасето на “Зеления ринг”. Екипът ще анализира нуждите на населението, живеещо в близост до отделните зони, устройствената им обезпеченост, техническите трудности при изпълнението на концепцията. 

Следващият етап е изработването на подробна концепция за развитието на линейния парк. Тя трябва да включва план-програма, която да предлага етапност в изграждането на отделните отсечки от зелената магистрала. Концепцията ще бъде създадена по задание, разработено от екипа на Софияплан. 

В повечето големи градове съществуват пространства, които са загубили своето първоначално предназначение, не се използват пълноценно и са неприветливи за гражданите. През последните години има множество примери за успешна регенерация на подобни зони, които променят градската среда и повишават качеството на живот. Сред добрите модели са The Promenade Plantée в Париж, Hatachana в Тел Авив, Scali Milano в Милано, High Line Park в Ню Йорк и много други.

И през 2022 г. продължава усилена работа за старта на Зеления ринг в София. Проектът на Столична община е на прага на реализацията, след като идейният проект на Зеленото трасе вече е одобрен от Експертен съвет.Както е известно първият участък на екотрасето е от район Изгрев - гара Пионер, през Цариградско, покрай Арена Армеец и […]
magnifier